Casa de Avocatura Magori

Avocat Drept Societar

Consiliere si reprezentare in domeniul Dreptului Societar / Registrul Comertului:


 1. Infiintare societate comerciala, persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala (inregistrarea si autorizarea functionarii)
 2. Schimbare, prelungire sediu social
 3. Inregistrare, autorizare, modificare, radiere punct de lucru
 4. Majorare, Reducere de capital social
 5. Prelungire durata de functionare
 6. Cesiune (vanzare/transmitere) parti sociale sau actiuni
 7. Obiect de activitate - largire, reducere, recodificare Caen Rev II
 8. Sucursale, Filiale - Inregistrare si radiere
 9. Suspendare, dizolvare, lichidare
 10. Excludere si retragere asociati
 11. Numire, revocare, schimbare, prelungire mandat administratori, cenzori
 12. Modificarea cotelor de participare la profit si pierderi
 13. Schimbare de denumire / schimbarea firmei
 14. Schimbare forma juridica din SRL in SA, SA-SRL etc
 15. Concepere, redactare si/sau dare data certa pentru acte constitutive, acte aditionale, hotarari AGA, convocari, notificari etc
 16. Intocmire si depunere dosar complet la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti si Ilfov
 17. Consiliere, reprezentare, asistare in fata Oficiul Registrului Comertului Bucuresti si Ilfov si a altor autoritati cu privire la obtinerea inregistrarilor si avizelor necesare desfasurii activitatilor comerciale

  - Cereri de interventie sustinute la Tribunal
  - Anulari hotarari AGA
  - Reprezentare in adunari generale
  - Convocari adunari generale
  - Verificarea si intocmirea corecta a Registrului Actionarilor


  ACTIUNI DE DUE-DILLIGENCE:
  Actiuni de diligenta privind cercetarea starii firmelor pe care doriti sa le cumparati, prin transfer de parti sociale (ex: structura actionariat, persoane imputernicite, participare in alte societati, contracte incheiate, datorii, achizitii publice, garantii reale mobiliare sau imobiliare etc)

Web design creat de Amedia
© Amedia 2015