laura.mag
Casa de Avocatura Magori

ORGANIZATII NON-GUVERNAMENTALE NON-PROFIT

ASOCIATII SI FUNDATII: 1. Infiintare / constituire
 2. Modificare statut / act constitutiv: numire / schimbare consiliu director, cenzor / comisie de cenzori, infiintari societati comerciale, schimbare sediu etc.
 3. Intocmire dosar
 4. Reprezentare in fata instantei
 5. Consultanta juridica

  Abonamente de la 600 lei/luna pentru:


  Verificare sau intocmire: Statut, Regulament de Ordine Interioara, Decizii ale Consiliului Director, Hotarari ale Adunarii Generale ordinare/extraordinare, Registre si documente specifice scopului oganizatiei, consultanta privind legislatia aplicabila potrivit scopului organizatiei, aplicare sanctiuni, recuperari de creanta, inclusiv cotizatii ale membrilor, reprezentare in litigii si in fata oricaror persoane fizice/juridice etc.

  Telefon contact 0726161070 E-mail laura @ magori.ro

Web design creat de Amedia
© Amedia